Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Mã Việc Làm: 173460
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 01/08/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/173460/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 221901 Môn dạy: Tiếng Đức 01/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Bạch đằng hạ long quảng ninh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221829 Môn dạy: Tiếng Đức 28/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Cẩm Trung. Cẩm Phả. Quảng Ninh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210752 Môn dạy: Tiếng Đức 11/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: cẩm đông cẩm phả quảng ninh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210571 Môn dạy: Tiếng Đức 03/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi tiếng Đức giao tiếp
- Địa chỉ: Cao Thắng - Hạ Long
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208732 Môn dạy: Tiếng Đức 25/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nói thành thạo tiếng Đức - Địa chỉ: Lô 7 Tổ 3 Khu 2 Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp