Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 10 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Mã Việc Làm: 175432
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 19/09/2017
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/175432/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223188 Môn dạy: Toán học Lớp 10 27/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ, dạy được cả buổi tối, dạy cho người mất gốc - Địa chỉ: Đông Bắc - Hồng Hải- TP Hạ Long, Qninh - Môn dạy: Toán Lớp 10
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209329 Môn dạy: Toán học Lớp 9 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nữ, nhiệt tình, kèm cho học sinh mất gốc
- Địa chỉ: Công Ty Than Đông Bắc, Hồng Hải, Hạ Long
- Môn dạy: Toán -9
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209314 Môn dạy: Toán học Lớp 4 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chung cư xanh, Phường hòn gai, TP hạ long
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207849 Môn dạy: Toán học Lớp 9 24/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ, nhiệt tình, kiên nhẫn giảng cho học sinh mất căn bản
- Địa chỉ: Công Ty Đông Bắc, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206980 Môn dạy: Toán học Lớp 6 13/11/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Bạch Đằng, Hạ Long, QN
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp