Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Việt giao tiếp tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 208417
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 29/01/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: 10 người học. Cần Gia sư cứng. Gửi chương trình dạy và 02 bài giáo án để duyệt trước khi dạy. Gia sư dạy thử 02 buổi, nếu Ok sẽ nhận
- Địa chỉ: Kinh Bắc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208417/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255246 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 10/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Công Ty Thái Hòa KCN mở rộng Yên Phong- Bắc Ninh
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234613 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 19/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Người Trung Quốc học tiếng việt
- Địa chỉ: Toa royal park back ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222781 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp bac ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222494 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 28/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210495 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 28/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không có gì
- Địa chỉ: TP bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp