Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 208592
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/02/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: diệu tiên .đông ngàn.từ sơn .bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208592/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 209018 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209002 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Thôn Giang liễu phương liễu Quế võ
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208744 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngo Xa Yen Phong Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208709 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Đại học
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Nịn
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208687 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/02/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Bằng An - Quế Võ - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp