Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Quế Võ, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 208709
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/02/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Đại học
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Nịn
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208709/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 209299 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Khu lãm trại phường vân dương thành phó Bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209040 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm dạy và nói tiếng trung tốt , phương pháp chuyền đạt không lan man , hy vọg có thể giúp học viên hiểu 1. cách nhanh nhất
- Địa chỉ: Đạo Chân - Kim Chân - Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Môn Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209018 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209002 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Thôn Giang liễu phương liễu Quế võ
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208744 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngo Xa Yen Phong Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp