Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 10 tại Quế Võ, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 208734
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 25/02/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phương Cầu - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208734/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 221064 Môn dạy: Toán học Lớp 2 24/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phù Chẩn Ts Băc Ninh
- Môn dạy: Lớp 2 Toán
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210236 Môn dạy: Toán học Lớp 9 15/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: đi dạy luôn
- Địa chỉ: Gia Bình
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 9 Cbi Thi Lên Lớp 10
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210204 Môn dạy: Toán học Lớp 7 14/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nhiệt tình
- Địa chỉ: Ngô Phân Binh Đinh Luong Tai Bac Ninh
- Môn dạy: Toan Tieng Anh Lop 7
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210055 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 09/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, tâm huyết
- Địa chỉ: Thôn Hồi Quan-xã Tương Giang-thị Xã Từ Sơn-tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Môn Toán Luyện Ôn Thi Đại Học
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209962 Môn dạy: Toán học Lớp 12 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ có tâm huyết, kinh nghiệm, trình độ đại học
- Địa chỉ: Hồi Quan-Tương Giang-Từ Sơn-Bắc Ninh
- Môn dạy: Luyện Toán Ôn Thi Đại Học
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp