Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Quế Võ, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 208820
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 7
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 27/02/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Luyện thi b1 trong thời gian ngắn nhất
- Địa chỉ: Nhân hòa- quế võ - bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208820/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 221131 Môn dạy: Tiếng Đức 27/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu 2 đáp cầu bác ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210674 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lạc vệ tiên du
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210661 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209430 Môn dạy: Tiếng Đức 17/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lí nhân tông,võ cường,tp bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208822 Môn dạy: Tiếng Đức 27/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học theo lớp hoặc theo gia sư đều được. Chúng tôi học đã thi lấy bằng B1. Vui lòng gọi điện thoại cho tôi ngay là luôn nhé
- Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp