Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 208859
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 27/02/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Nhẹ nhàng , hiệu quả
- Địa chỉ: 29 Lê Quý Đôn Suối Hoa
- Môn dạy: Toán Tiếng Việt Tiếng Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208859/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 209901 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn, nhiêt tình
- Địa chỉ: Võ Cường - Thành Phố Bắc Ninh - Băc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209646 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 25/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có chuyen mon
- Địa chỉ: 498 Đường Thiên Đức. Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán. Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209371 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy, yêu thương hs.
- Địa chỉ: Thanh Hoài, Thanh Khương, Thuận Thành, BN
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209184 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có tâm với nghề và trẻ
- Địa chỉ: Hap Linh - TP BN
- Môn dạy: Lớp 1 Chữ Số Cơ Bản
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209183 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt huyết, yêu trẻ, có tâm
- Địa chỉ: Hap Linh - TP BN
- Môn dạy: Học Bảng Chữ Cái Và Số Mẫu Giáo 5 Tuổi
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp