Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Yên Phong, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 209361
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/03/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ấp đôn—yên trung—yên phong—bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/209361/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 209713 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vân dương quê võ bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209684 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Yên phong bắc ninh
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209576 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Minh dao tien du bac ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209468 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đến nhà dạy
- Địa chỉ: Khu10 Phường Phúc TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209446 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 60a nguyễn đăng đạo khu 10 đại phúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp