Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 209430
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 17/03/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Lí nhân tông,võ cường,tp bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/209430/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 221865 Môn dạy: Tiếng Đức 29/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phù lương quế võ bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221754 Môn dạy: Tiếng Đức 24/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ktx canon tien son
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221131 Môn dạy: Tiếng Đức 27/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu 2 đáp cầu bác ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210674 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lạc vệ tiên du
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210661 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp