Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 11 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 209454
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/03/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Cách truyền đạt dễ hiểu nhất
- Địa chỉ: Khu2 Thị Cầu Bắc Ninh
- Môn dạy: Anh Lớp 11
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/209454/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 244901 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 10/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co kinh nghiem
- Địa chỉ: Vo Cuong
- Môn dạy: Anh 10
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234633 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 20/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Dạy luyện thi ielts
- Địa chỉ: Võ Cường
- Môn dạy: Anh 10,luyện Thi Ielts
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224209 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 21/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Khu Tập Thể Trường Cao Đẳng Thống Kê Vệ An Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222997 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 18/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Đại Dương Đường Hai Bà Trưng Phường Suối Hoa
- Môn dạy: Anh Lớp 12
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221638 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đề nghị được ghép lớp
- Địa chỉ: Tiên Xá - Hạp Lĩnh - Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp