Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 209646
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 25/03/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Có chuyen mon
- Địa chỉ: 498 Đường Thiên Đức. Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán. Tiếng Việt Lớp 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/209646/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 210900 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Đường Lý Cao Tông , Khu Bò Sơn
- Môn dạy: Toán Va Tiếng Việt (lớp3,lớp4)
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210338 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yêu trẻ. Chư đep. Hien la giao viên .ki nang giup tre giao tiep tot. O gan nhà bé. Day vào buổi tối
- Địa chỉ: Kim Chan . Thành Phố Bac Ninh
- Môn dạy: Rèn Chư Và Tiếng Viêt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210241 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 15/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ có chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Ngô Quyền TPBN
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210128 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 11/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Đại Phúc Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt & Luyện Chu,chuan Bi Lên Lop 2 Chua Biệt Ghép Chu
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209901 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn, nhiêt tình
- Địa chỉ: Võ Cường - Thành Phố Bắc Ninh - Băc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp