Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 209725
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/03/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: hoc buoi sang
- Địa chỉ: dinh bang tu son bac ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/209725/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 210178 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Gia Đông-thuận Thành -bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Sơ Cấp 1
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210068 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  đường thiên Đức. Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209860 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Vui vẻ 😙
- Địa chỉ: Ấp Đồn Yên Phong
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209845 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Ấp Đồn Yên Phong
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209811 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đọc viết
- Địa chỉ: Nghĩa Đạo Thuận Thành Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp