Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Giồng Trôm, Bến Tre

Mã Việc Làm: 221396
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/06/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phước Long _ Giồng Trôm _Bến Tre
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/221396/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223333 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường Phú Tân
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222903 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy người mới bắt đầu
- Địa chỉ: Phú Khương Bến Tre
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222655 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ap trung hiệp xã hưng khánh trung
Địa điểm: Chợ Lách - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221572 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/06/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Day tieng trung nghe noi doc viet
- Địa chỉ: Ben Tre
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221468 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gioi va hien
- Địa chỉ: Ap Phu Đuc Xa Tan Phu Huyen Chau Thanh Tinh Ben Tre
- Môn dạy: Mon Hoc Tieng Trug Quoc
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp