Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Tiên Du, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 221754
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/06/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ktx canon tien son
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/221754/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223109 Môn dạy: Tiếng Đức 23/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thanh Sơn -Vũ Ninh- tp bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223029 Môn dạy: Tiếng Đức 20/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dậy tốt dễ hiểu và có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Bùi Giàng, Tt Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức B1
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222764 Môn dạy: Tiếng Đức 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: 65 Lê Đức Thọ Kinh Bắc TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222743 Môn dạy: Tiếng Đức 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Đã làm việc tại Đức và có kinh nghiệm dạy - Địa chỉ: 65 Lê Đức Thọ, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221865 Môn dạy: Tiếng Đức 29/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phù lương quế võ bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp