Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Gia Bình, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 222689
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/08/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Lac ve tien du bac ninj
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222689/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223579 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc để đi làm
- Địa chỉ: Băc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223379 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đường lí nhân tông
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223267 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đảm bảo có kết quả khi hết time cam kết
- Địa chỉ: Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223161 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TP Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222938 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt- K5 - Thị Cầu
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp