Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 222764
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/08/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: 65 Lê Đức Thọ Kinh Bắc TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222764/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 224006 Môn dạy: Tiếng Đức 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thời gian học thay đổi vì tôi la công nhân sam sung đi làm kíp 4ngay nghỉ 2 ngày có nguyện vọng học tiếng đức mong trung tâm giúp đỡ
- Địa chỉ: Trần xá yên trung yên phong
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223400 Môn dạy: Tiếng Đức 06/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: bn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223279 Môn dạy: Tiếng Đức 31/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: 1a , Đại Phúc 2, Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223109 Môn dạy: Tiếng Đức 23/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thanh Sơn -Vũ Ninh- tp bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223029 Môn dạy: Tiếng Đức 20/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dậy tốt dễ hiểu và có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Bùi Giàng, Tt Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức B1
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp