Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Mỹ thuật Luyện thi Đại học tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 222893
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/08/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Võ cường
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222893/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222893 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Võ cường
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172140 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 1 25/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy vẽ trẻ 6 tuổi
- Địa chỉ: Bồ Sơn Võ Cường
- Môn dạy: Vẽ Tranh Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95474 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 1 12/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: THIỂM XUYÊN, THỤY HÒA, YÊN PHONG, BẮC NINH
- Môn dạy: VẼ
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1604 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 25/07/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Cần gia sư dạy vẽ đầu tượng ôn thi Đại học kiến trúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp