Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 2 tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 222965
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 17/08/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Đây tốt môn tiếng anh
- Địa chỉ:lê Lợi Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222965/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370696 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 15/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: An Duong Vuong . Tp Quang Ngai
- Môn dạy: Anh Van
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339530 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 07/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư nữ Tốt nghiẹp sư phạm chuyên nghanh tiếng anh.
- Địa chỉ: Trà Câu , Đức Phổ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lop 6
Địa điểm: Đức Phổ - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287702 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 28/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm
- Địa chỉ: KCN Visip Tịnh Phong Sơn Tịnh Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255984 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bình nguyên-Bình Sơn-quảng ngãi
Địa điểm: Bình Sơn - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255107 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 30/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: luyen thi dai học
- Địa chỉ: Hành Nhân -nghĩa Hành
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp