Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 12 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 222997
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/08/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu Đại Dương Đường Hai Bà Trưng Phường Suối Hoa
- Môn dạy: Anh Lớp 12
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222997/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255334 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 17/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: An Giải - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh / Lớp 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255105 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 30/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân Lập Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh
- Môn dạy: Ngữ Văn, Tiếng Anh Lớp 7
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244901 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 10/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co kinh nghiem
- Địa chỉ: Vo Cuong
- Môn dạy: Anh 10
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234633 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 20/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Dạy luyện thi ielts
- Địa chỉ: Võ Cường
- Môn dạy: Anh 10,luyện Thi Ielts
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224209 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 21/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Khu Tập Thể Trường Cao Đẳng Thống Kê Vệ An Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp