Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 223279
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 31/08/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: 1a , Đại Phúc 2, Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/223279/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256136 Môn dạy: Tiếng Đức 21/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: lấy chứng chỉ A1
- Địa chỉ: Bắc Giang
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224373 Môn dạy: Tiếng Đức 31/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 6 - Thị Cầu - Bắc Ninh
- Môn dạy: Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224281 Môn dạy: Tiếng Đức 26/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: TP Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224006 Môn dạy: Tiếng Đức 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thời gian học thay đổi vì tôi la công nhân sam sung đi làm kíp 4ngay nghỉ 2 ngày có nguyện vọng học tiếng đức mong trung tâm giúp đỡ
- Địa chỉ: Trần xá yên trung yên phong
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223400 Môn dạy: Tiếng Đức 06/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: bn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp