Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 5 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 223742
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/09/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu3 cô mê phương vu ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/223742/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256332 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm và trình độ đại học
- Địa chỉ: Chung Cư Cát Tường
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255854 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 02/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đình Bảng.từ Sơn.bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 5
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255848 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hiểun tâm lý trẻ, có kỹ năng giậy trẻ hiếu động, chưa tập chung
- Địa chỉ: Ninh Xá TP Bắc Ninh
- Môn dạy: 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224391 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn tốt, biết cách hướng dẫn học sinh,
- Địa chỉ: Tân Lập Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224375 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Khu Đông Phường Khắc Niệm Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Toán Luyện Chữ
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp