Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy IELTS 5.0 tại TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu

Mã Việc Làm: 224432
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/11/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học sau 7h tối vì đang học lớp 12 nên lịch kín
- Địa chỉ: k2 p8 tp Bạc Liêu
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/224432/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319024 Môn dạy: IELTS 5.0 28/09/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: F5 bạc liêu
Địa điểm: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224432 Môn dạy: IELTS 5.0 04/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học sau 7h tối vì đang học lớp 12 nên lịch kín
- Địa chỉ: k2 p8 tp Bạc Liêu
Địa điểm: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208277 Môn dạy: IELTS 5.0 19/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Ấp B - Thị Trấn Hoà Bình - Hoà Bình - Bạc Liêu
Địa điểm: Hòa Bình - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207891 Môn dạy: IELTS 5.0 27/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tối thiểu ielts 5.0
- Địa chỉ: ,tân Long,long Thành,câu Sập
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: Hòa Bình - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171903 Môn dạy: IELTS 5.0 16/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ấp 19 xã Phong Thạnh tx Giá Rai
Địa điểm: Giá Rai - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp