Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Hải Dương, Hải Dương

Mã Việc Làm: 234786
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 01/12/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Nghe, nói, đọc, viết tốt . Giáo viên chuyên ngành tiếng anh
- Địa chỉ: Tp Hải Dương, Phường Nhị Châu
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234786/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 277051 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276733 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình chỉ bảo Các buổi học vào buổi tối hoặc cuối tuần
- Địa chỉ: Ái Quốc-Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh Cơ Bản
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276543 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Có năng lực Sư Phạm
- Địa chỉ: An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Kinh Môn - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255998 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong, TP Hải Dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255695 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: An Xá Quốc Tuấn Nam Sách Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Học Ngoại Ngữ
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp