Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 234813
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/12/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: lúong dinh cua
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234813/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318992 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sông đà, 6 bãi dương, vĩnh hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318832 Môn dạy: Tiếng Pháp 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao Viên Tiếng Pháp
- Địa chỉ: Định Cư - F Tan Lập - NhaTrang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277165 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn vĩnh ngọc, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256088 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp 2 Xã Cam Hiệp Bắc Cam Lâm Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234822 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đoàn Trần Nghiệp Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Pháp A1 Gia Sư Hoặc Lớp Càng Tốt Ạ
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp