Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Đông Hòa, Phú Yên

Mã Việc Làm: 234815
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/12/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Truyền đạt giảng dạy cho học viên giao tiếp tiếng anh tốt sau khóa học
- Địa chỉ: Tt Hoa Vinh. Đông Hòa. Phu Yen
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiep
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234815/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318605 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 30/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Ân Niên Xã Hoà An Huyện Phú Hòa
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Phú Hoà - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277291 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học ngay bây giờ
- Địa chỉ: phụng tường 1, hòa trị
Địa điểm: Phú Hoà - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276655 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/04/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ Chuyên Ngành tiếng Anh
- Địa chỉ: Đông Hòa , Phú Yên
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Đông Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276472 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Tuy hoà
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255180 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoa vinh
Địa điểm: Đông Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp