Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Sinh học Luyện thi Đại học tại Tiểu Cần, Trà Vinh

Mã Việc Làm: 234821
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/12/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phú cần
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234821/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391470 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 14/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Số 55 - Thị trấn Định An
Địa điểm: Trà Cú - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370703 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 15/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Luyện thi khối B, lấy lại căn bản
- Địa chỉ: Tân An Chợ, Càng Long, Trà Vinh
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349858 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đa lộc châu thanh
Địa điểm: Châu Thành - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277020 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 20/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lê lợi khóm 4
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234821 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 03/12/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phú cần
Địa điểm: Tiểu Cần - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp