Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 234841
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/12/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hải thượng lãn ông
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234841/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276895 Môn dạy: Tiếng Đức 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hải thượng lãn ông,p.Đông Vệ,tp Thanh Hóa
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276769 Môn dạy: Tiếng Đức 04/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 90 trần phú p.điện biên tp thanh hóa
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256370 Môn dạy: Tiếng Đức 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn công trứ, p.bắc sơn
Địa điểm: TX. Sầm Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255411 Môn dạy: Tiếng Đức 27/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: trần quang huy, phường đông vệ, tp thanh hoá
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255404 Môn dạy: Tiếng Đức 26/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: trần quang huy, phường đông vệ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp