Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Gò Quao, Kiên Giang

Mã Việc Làm: 255341
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 17/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Go Quao Kien Giang
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiep
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255341/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287713 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giỏi tiếng anh giao tiếp
- Địa chỉ: Kiên Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277257 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ:Trần Khánh Dư An Hoà Kiengiang
- Môn dạy: Tiến Anh
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276476 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Đai hoc
- Địa chỉ: Châu Thành Kiên Giang
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: Châu Thành - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255860 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông Hồ
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255395 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ,dạy xong có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh
- Địa chỉ: Châu Thành-kiên Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp