Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 255538
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/02/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dạy đọc và viết tiếng Việt
- Địa chỉ: Trường Chinh , Bắc Lý , Đồng Hơi, Quảng Bình
- Môn dạy: Học Tiếng Việt Lớp 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255538/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391504 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Ngô thuỳ Linh
- Địa chỉ: 22 Nguyễn Trãii
- Môn dạy: Toán , Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319299 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thanh Thủy Lệ Thủy Quảng Bình
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287395 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Ok
- Địa chỉ: Bố Trạch
- Môn dạy: Cơ Bản
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256224 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 26/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Thôn Đan Sa Phường Quảng Phúc Thị Xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình
- Môn dạy: Toán , Tiếng Việt Và 1 Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255831 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 28/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh vien
- Địa chỉ: Le Thanh Dong
- Môn dạy: 2
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp