Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 7 tại Tiên Du, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 255547
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/02/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: phat tich
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255547/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276483 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh đạo - tiên du - Bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266464 Môn dạy: Toán học Lớp 12 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh viên
- Địa chỉ: Tương Giang - Từ Sơn
- Môn dạy: Toán - Ôn Thi Đh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255995 Môn dạy: Toán học Lớp 4 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Người có chuyên môn.
- Địa chỉ: Đông Dương- Nam Sơn
- Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255757 Môn dạy: Toán học Lớp 6 24/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành. giỏi càng tốt
- Địa chỉ: Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán + Anh 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255700 Môn dạy: Toán học Lớp 8 21/02/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ, Chuyên môn giỏi, Kỹ năng truyền đạt tốt, nhiệt huyết
- Địa chỉ: Xã Nội Duệ
- Môn dạy: Toán 9
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp