Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 255697
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 21/02/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: dạy học để vào chuyên anh
- Địa chỉ: Cát Tường New Đối Diện Dabaco Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255697/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 277206 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 29/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên hoặc giáo viên tiếng anh có kinh nghiệm dạy
- Địa chỉ: Xã Đại Đồng
- Môn dạy: Tiếng Anh, Lớp 7
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276789 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngõ 44 Khu phố Thượng, đình bảng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276485 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Thôn Bất Lự Xã Hoàn Sơn
- Môn dạy: Anh, Toan Lớp 6
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256287 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyen Trai Vo Cuong Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 7 Va 11
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255713 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 21/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: đang dậy ở trg chuyên anh
- Địa chỉ: Cát Tường New Đối Diện Dabaco Bắc Ninh
- Môn dạy: Ta 9
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp