Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 6 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 255757
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/02/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành. giỏi càng tốt
- Địa chỉ: Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán + Anh 6
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255757/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 277054 Môn dạy: Toán học Lớp 6 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi
- Địa chỉ: Đống Cao , Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán Tv Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276791 Môn dạy: Toán học Lớp 2 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm gia sư 3 năm trở lên. Tốt nghiệp đại hoc
- Địa chỉ: Hà Liễu Phương Liễu Quế Võ Bn
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276483 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh đạo - tiên du - Bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266464 Môn dạy: Toán học Lớp 12 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh viên
- Địa chỉ: Tương Giang - Từ Sơn
- Môn dạy: Toán - Ôn Thi Đh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255995 Môn dạy: Toán học Lớp 4 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Người có chuyên môn.
- Địa chỉ: Đông Dương- Nam Sơn
- Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp