Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 5 tại TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 255854
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 02/03/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đình Bảng.từ Sơn.bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 5
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255854/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 308232 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp cao dang su phạm tro len
- Địa chỉ: Kinh Bac 9 Yna Phuong Kinh Bac
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287865 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ren doc va viet tot
- Địa chỉ:Nguyen Trong Hieu
- Môn dạy: Tieng Viet
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287321 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thuần tính, kiên trì, hướng dẫn bé tận tâm, chứ đáo
- Địa chỉ: Duệ Nam- Nội Duệ- Tiên Du- Bắc Ninh
- Môn dạy: Rèn Chữ Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287290 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đống Cao , Phường Phong Khê
- Môn dạy: 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256332 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm và trình độ đại học
- Địa chỉ: Chung Cư Cát Tường
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp