Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 255899
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/03/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Lê Hữu Trác - Nghĩa Lộ - TP Quảng Ngãi
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255899/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349972 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt về giao tiếp thực tế
- Địa chỉ: QL 1A Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, H.sơn Tịnh , Tỉnh Quảng Ngãi
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp Căn Bản
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319143 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: PHÚ ĐỊNH
Địa điểm: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319131 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy anh văn giao tiếp cấp tốc đảm bảo đầu ra
- Địa chỉ: Nghĩa hà thành phố quảng ngãi
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319044 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 1 buổi Việt, 1 buổi Nước ngoài
- Địa chỉ: Khu Ngọc Bảo Viên - TP Quảng Ngãii
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276976 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bình Chánh Bình Sơn Quảng Ngãi
- Môn dạy: Kỹ Năng Ngữ Pháp Tiếng Anh
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp