Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Gia Bình, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 256136
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 21/03/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: lấy chứng chỉ A1
- Địa chỉ: Bắc Giang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256136/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370753 Môn dạy: Tiếng Đức 18/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 533 Khu 2 Phường Đáp Cầu Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức B1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370646 Môn dạy: Tiếng Đức 12/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: 533 khu 2 phường Đáp Cầu
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308318 Môn dạy: Tiếng Đức 10/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phù Lang-Quế Vo-Bắc Ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287952 Môn dạy: Tiếng Đức 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh giang day, co chuyen mon tot.
- Địa chỉ: Phu Chan, Phu Loc, Tu Son, Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Han
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276519 Môn dạy: Tiếng Đức 15/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: TP, Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp