Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 256172
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 23/03/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Kèm giao tiếp và chủ nhật hàng tuần
- Địa chỉ: Đại phúc, bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256172/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276624 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276592 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tiếng hàn tốt
- Địa chỉ: Tp Bắc Ning
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276459 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256360 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Ôn luyện thi klpt
- Địa chỉ: thành cổ - vệ an - tp. Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256232 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đáp Câug
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp