Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 256204
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 25/03/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256204/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276664 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: MÌNH MUỐN HỌC TIẾNG TRUNG
- Địa chỉ: tp qUẢNG nGÃI
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276477 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: T
- Địa chỉ: Đức phú mộ đức quảng ngãi
Địa điểm: Mộ Đức - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276458 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: P. TQT. TP Quảng ngãi
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256246 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chưa biết gì học để xin việc
- Địa chỉ: Nghĩa An
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256244 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/03/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên ngành tiếng trung
- Địa chỉ: Xóm Khê Nam Xã Tịnh Khê Huyện Sơn Tịnh Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp