Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Vật lý Lớp 12 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 256311
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 31/03/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dạy chậm dễ hiểu tận tình
- Địa chỉ: Sơn Trung Nam Sơn Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 12
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256311/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371001 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 11/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu2 Thị Cầu Bắc Ninh
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287475 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 14/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: CO PP DAY TOT DE HV TIEP THU BAI NHANH
- Địa chỉ: P. VU NINH, TP BAC NINH
- Môn dạy: LY LOP 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256311 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 31/03/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy chậm dễ hiểu tận tình
- Địa chỉ: Sơn Trung Nam Sơn Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 12
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223026 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 20/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 3
- Môn dạy: Vật Ly 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209969 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 10 Đại Phúc Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp