Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Gia Bình, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 256363
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/04/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thuan thanh bn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256363/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287594 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng trung cấp tốc.giáo viên nữ
- Địa chỉ: Quảng phú lương tài Bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277240 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: KIEN TRI ,CO KINH NGHIEM
- Địa chỉ: HO VE LAC VE
- Môn dạy: TIENG TRUNG
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277142 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Mình ở trong kí túc xá công ty nên có thể học tại nhà giáo viên không?
- Địa chỉ: Vân Dương
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277070 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy Tiếng Trung giao tiếp
- Địa chỉ: Tam Tảo Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276931 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp