Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Phú Quốc, Kiên Giang

Mã Việc Làm: 256389
Số học sinh: 4
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/04/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Duong To Duong Bao Phu Quoc
- Môn dạy: Tieng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256389/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276717 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/04/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn giồng riềng
Địa điểm: Giồng Riềng - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276691 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ:  Nguyễn Hùng Sơn.p Vĩnh Thanh Vân Tp Rạch Giá Kiên Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276643 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thạnh Bình. Thạnh Lộc. Châu Thành. Kiên Giang
Địa điểm: Châu Thành - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276588 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thiên Hộ Dương, P. An Bình, Rạch Giá
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276569 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: thiên hộ dương, p. An bình
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp