Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 12 tại TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 266464
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/04/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: sinh viên
- Địa chỉ: Tương Giang - Từ Sơn
- Môn dạy: Toán - Ôn Thi Đh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/266464/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287642 Môn dạy: Toán học Lớp 6 24/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Khả Lễ , Võ Cường , Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán , Lớp 6
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287564 Môn dạy: Toán học Lớp 7 20/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi toán.nhiệt tình
- Địa chỉ: Thái Bảo.nam Sơn
- Môn dạy: 7
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277054 Môn dạy: Toán học Lớp 6 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi
- Địa chỉ: Đống Cao , Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán Tv Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276791 Môn dạy: Toán học Lớp 2 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm gia sư 3 năm trở lên. Tốt nghiệp đại hoc
- Địa chỉ: Hà Liễu Phương Liễu Quế Võ Bn
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276483 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh đạo - tiên du - Bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp