Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu

Mã Việc Làm: 276751
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phường 8
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276751/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 421708 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: TP. Bạc Liêu
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371208 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể học tuần 5 buổi không
- Địa chỉ: Gành Hào Bạc liêu
Địa điểm: Đông Hải - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371183 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: đồng khởi , thành phố bạc liêu
Địa điểm: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370443 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 30/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ninh qưới a
Địa điểm: Hồng Dân - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318831 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp cấp tốc
- Địa chỉ: Phường 5 Bạc Liêu
- Môn dạy: Xin Visa Đi Canada
Địa điểm: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp