Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 276789
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: ngõ 44 Khu phố Thượng, đình bảng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276789/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287811 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 06/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: người nước ngoài
- Địa chỉ: Từ Sơn
- Môn dạy: Tiếng Anh / 12
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277294 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 03/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Đại Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277239 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 31/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tiếng anh giao tiếp chuẩn quốc tế
- Địa chỉ: Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh
- Môn dạy: 7
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277235 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 31/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng anh giao tiếp chuẩn quốc tế
- Địa chỉ: Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh
- Môn dạy: 7 Và 2
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277206 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 29/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên hoặc giáo viên tiếng anh có kinh nghiệm dạy
- Địa chỉ: Xã Đại Đồng
- Môn dạy: Tiếng Anh, Lớp 7
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp