Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Cư M-gar, Đăk Lăk

Mã Việc Làm: 276899
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dậy chậm Đặc biệt phải là giáo viên nữ
- Địa chỉ: Thôn 4 Thị Trấn Ea Pôk Huyện Cưmgar Tỉnh Đăk Lăk
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276899/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370479 Môn dạy: Tiếng Nhật 02/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Đoàn Kết.thị Xã Buôn Hồ.dak Lak
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TX. Buôn Hồ - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370414 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ dân phố 5.phường đoàn kết
Địa điểm: TX. Buôn Hồ - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360269 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Khó tính
- Địa chỉ: Eaning Cukuin Dakalk
- Môn dạy: N4
Địa điểm: Cư Kuin - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276934 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phải dậy chậm nhẹ nhàng
- Địa chỉ: Thôn 4 Thị Trấn Ea Pôk Xã Cưmgar Tỉnh Đăk Lăk
- Môn dạy: Học Tiếng Nhật
Địa điểm: Cư M-gar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276921 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư phải dậy chấm Đặt biệt là gia sư nữ
- Địa chỉ: Thôn 4 thị trấn Ea pôk xã cưmgar tỉnh Đăk Lăk
Địa điểm: Buôn Đôn - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp