Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại An Dương, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 276909
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học giao tiêp
- Địa chỉ: Thuy nguyên hp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276909/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371121 Môn dạy: Tiếng Pháp 25/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 280 lê lợi
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370574 Môn dạy: Tiếng Pháp 07/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339536 Môn dạy: Tiếng Pháp 07/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nghe nói đọc viết thành thạo, phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn
- Môn dạy: Tiếng Pháp- A1
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288042 Môn dạy: Tiếng Pháp 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276909 Môn dạy: Tiếng Pháp 13/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiêp
- Địa chỉ: Thuy nguyên hp
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp