Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Mã Việc Làm: 276913
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phường tuần châu thành phố hạ long tỉnh Quảng Ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276913/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 298088 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Bãy Cháy, Hạ Long
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288019 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hạ Long
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287993 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tổ 3 khu 2 bãi cháy , hạ long , quảng ninh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277306 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phường Cao Thắng-tp Hạ Long- Quảng Ninh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277025 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Khu 3 Phuong Hai Hoa - Tp Mong Cai - Tinh Quang Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh - Tai Nha
Địa điểm: TP. Móng Cái - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp