Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 276918
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Nguỹen nghiêm
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276918/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 308251 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nghĩa Mỹ,Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung Cơ Bản
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298136 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đã biết giao tiếp. Yêu cầu Cần nge và phát âm chuẩn. Học cấp tốc 3 tháng
- Địa chỉ: Phú văn nghĩa trung tư nghĩa quãng ngãi
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287902 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Nghĩa Hành Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287730 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp Và Chuyên Ngành
Địa điểm: Bình Sơn - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277086 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nghĩa Hành Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp