Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Huế, Huế

Mã Việc Làm: 276951
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 15/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: đặng văn ngữ, phương Phú Hội, thành phố Huế
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276951/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319047 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể dạy thi N3
- Địa chỉ: Lô C36 Kim Liên Huế
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298105 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: N2
- Địa chỉ: Phong Hòa- Phong Điền-TT Huế
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Phong Điền - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287919 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/07/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cần tìm người dạy tiếng nhật
- Địa chỉ: lộc vĩnh phú lộc thừa thiên huế
Địa điểm: Phú Lộc - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287889 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phong hòa- phong điền-TT Huế
Địa điểm: Phong Điền - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287472 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Liên Bằng, Hương Thọ
Địa điểm: Hương Trà - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp