Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại TP. Vũng Tàu, Vũng Tàu

Mã Việc Làm: 276954
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 15/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ:  Trần Khắc Chung P7, Tp. Vũng Tàu
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276954/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318357 Môn dạy: Tiếng Pháp 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tương đối
- Địa chỉ:  Vo Thi Sau, Vtau
- Môn dạy: Tieng Phap
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287955 Môn dạy: Tiếng Pháp 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: phạm hùng, p. Long toàn
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287612 Môn dạy: Tiếng Pháp 23/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: day chuan va day nhiet tinh
- Địa chỉ: Thon 8 Xa Long Son Tp -Vt
- Môn dạy: Hoc Giao Tiep Nhanh Tieng Phap
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277262 Môn dạy: Tiếng Pháp 02/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: ung Văn Khiêm
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276955 Môn dạy: Tiếng Pháp 16/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hay đi cong tác xa
- Địa chỉ: Chung cu Melody 149 Vo Thi Sau
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp